1% dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Justynowie

Dodano: 09.02.2016 21:44

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Justynowa i Janówki bardzo dziękuje uczestnikom biegu i wszystkim miłośnikom naszej organizacji za przekazanie 1%  za 2014 rok.  

Na terenie Parafii Miłosierdzia Bożego w Justynowie istnieje świetlica środowiskowa dla dzieci, do której uczestniczą uczniowie ze Szkoły Podstawowej. Świetlica finansowana jest przez Urząd Gminy w Andrespolu oraz Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki. Dzięki  środkom zgromadzonym z 1% Stowarzyszenie  może zapewnić dzieciom każdego roku wyjazd na basen lub wycieczkę, zakupić potrzebne pomoce do świetlicy. W roku 2015 dzięki przekazaniu przez Państwo 1% Stowarzyszenie w niewielkim stopniu mogło się przyczynić do zakupienia potrzebnych materiałów na remont.            

W okresie wakacji w trzech pomieszczeniach świetlicy zostały wymienione okna, drzwi i meble, odnowione zostały podłogi i ściany.  A to wszystko dzięki Proboszczowi Dariuszowi Burskiemu oraz  Zarządowi Stowarzyszenia Rozwoju Justynowa i Janówki i życzliwym mieszkańcom naszej parafii.   

Warto wspomnieć, że świetlica powstała w 2003 roku z inicjatywy Pani Wiesławy Fiet wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Justynowa i Janówki. Na zajęcia do Świetlicy uczęszcza 22 dzieci potrzebujących dodatkowej opieki i pomocy przy odrabianiu lekcji, rozwijaniu zainteresowań i umiejętności plastycznych, muzycznych, sportowych.

„Celem istnienia świetlicy” – jak powiedział ksiądz Proboszcz - „jest nie tylko zawiązywanie przyjaźni wśród dzieci ale też wspieranie i łączenie społeczności lokalnej i tworzenie regionalnego patriotyzmu”                                                                                         

Beata Nowak

Powrót

Trucht.com

Partnerzy imprezy:

Patroni medialni: