Regulamin 10. Dycha Justynów-Janówka (2018)

Dodano: 06.02.2018 23:10

1. Cel biegu.

- popularyzacja aktywnego trybu życia

- promocja miejscowości Justynów i Janówka

 

2. Organizator

- Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i  Janówki

 

3. Termin i miejsce

- 28.04.2018 sobota

- start i meta - boisko LZS Justynów Justynów ul Główna przy ul  Modrej

- biuro zawodów na terenie OSP Justynów ul. Główna  

- w godzinach 9.00-12.15 dla biegu głównego i marszu nordic walking

- w godzinach 9.00-10.30 dla biegów dzieci

- prysznice po biegu w szatniach na terenie boiska

- parkingi na ulicach Justynowa

- szatnia i przechowalnia na terenie boiska godz. 9.00 do zakończenia biegu

 

4. Program szczegółowy

11.10 – 12.15 biegi dzieci (przedszkolaki startują jako pierwsze)

Biegi dzieci odbędą się na następujących dystansach:

-przedszkolaki ok. 200 m

-roczniki 2011-2009 ok. 300 m

-roczniki 2008-2006  1 okrążenie wokół boiska

-roczniki 2005-2002  2 okrążenia wokół boiska  

Bezpośrednio po każdym z biegów dzieci odbędą się dekoracje zwycięzców.

12:55 start uczniów klas mundurowych

13.00 start biegu głównego

13.05 start marszu nordic walking na dystansie ok 7 km

14.30 dekoracje (bieg główny, nordic walking, uczniowie klas mundurowych)

 

5. Trasa

- dystans ok. 10 km,  dukty leśne 90 %. Trasa pofałdowana.

- marsz nordic walking na części trasy biegu głównego

- na trasie punkt z wodą 

- pomiar czasu elektroniczny

- pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów

- brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika

- każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie

- do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto

 

6. Warunki uczestnictwa

- wbiegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu startu ukończyli 16-ty rok życia i przedstawią w biurze zawodów aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożą oświadczenie o udziału w biegu, na własną odpowiedzialność.

- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.

- osoby w wieku 16-18 lat (w dniu biegu nie osiągnęły pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr. PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów

- podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu koszulki

- na liście startowej widoczni będą tylko zawodnicy z opłaconym wpisowym

- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

- limit uczestników – 500 osób w biegu głównym i w marszu nordic walking (łącznie) . Decyduje  kolejność wpłat wpisowego na konto organizatora.

- dla dzieci zostanie przygotowanych 200 pakietów startowych

Zapisy dzieci na stronie internetowej (150 miejsc) i w biurze zawodów (50 miejsc) w OSP Justynów w dniu zawodów w godzinach 9.00-10.30.

- w ramach biegu głównego na 10 km odbędą się mistrzostwa Służb Mundurowych o puchar Komendanta Policji w Koluszkach w kategoriach kobiet i mężczyzn. Prawo do startu w tej kategorii mają pracownicy: policji, straży pożarnej, straży granicznej, straży więziennej, straży miejskiej, pracownicy cywilni służb mundurowych. Opłaty za bieg zgodne z regulaminem. Zapisując się do biegu należy zaznaczyć opcję "Klasyfikacja służb mundurowch" podczas rejestracji do biegu głównego.        

 

7. Zgłoszenia

- internetowe do 23.04.2018 pod adresem www.justynow-janowka.pl

- w biurze zawodów do czasu zamknięcia biura

- zgłoszenie powinno zawierać : imię i nazwisko , adres, datę urodzenia, klub sportowy, wiek,

rodzaj pakietu (standart lub plus – z jubileuszową koszulką), rozmiar koszulki

- pakiet plus – z koszulką jest dostępny wyłącznie do 15.04.2018

- opłata startowa wynosi

 

Bieg 10 km oraz marsz Nordic Walking

Rodzaj pakietu:

Standart

Plus (z jubileuszową koszulką)

Pierwszych 200 zapisanych zawodników

30 zł

60 zł

Zawodnicy z numerami 201-500

40 zł

70 zł

W biurze zawodów

55 zł

---


Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 

Jubileuszowa koszulka:

    

SPRAWDŹ ROZMIAR

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
    - numer startowy  
    - worek na depozyt
    - wodę mineralną lub napój izotoniczny,
    - ciepły posiłek po zakończeniu bieg
    - skarpetki
    - medal na mecie
    - elektroniczny pomiar czasu

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Uwaga:

Brak możliwości wystawiania Faktury VAT przez Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki. Istnieje możlwość odebrania dowodu wpłaty w dniu zawodów.

 

8. Klasyfikacja

Generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km i marszu nordic walking

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

K20, K30, K40, K50, K60, K70

M20, M30, M40, M50, M60, M70

Warunkiem koniecznym do klasyfikacji w danej kategorii jest udział min 3 klasyfikowanych osób. Jeżeli w danej kategorii nie będzie klasyfikowane min 3 osoby to osoby zostaną przeniesione do kategorii młodszej.

 

9. Nagrody

W postaci bonów towarowych w wysokości:

w biegu głównym:

1 miejsce 300 zł, 2 miejsce 200zl, 3 miejsce 100 zł, puchary i dyplomy

w marszu nordic walking:

1 miejsce 200 zł, 2 miejsce 150 zł, 3 miejsce 80 zł

w kategoriach wiekowych:

1 miejsce 100 zł, 2 miejsce 80 zł, 3 miejsce 50 zł. Nagrody w kategoriach wiekowych nie łączą się z nagrodami w kategorii open.

 

10. Postanowienia końcowe

- koszty organizacji biegu ponoszą organizatorzy

- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora

-zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w materiałach informacyjnych biegu oraz na potrzeby rejestracji zawodników

 

11. Kontakt

biuro@justynow-janowka.pl

Dyrektor biegu

Krzysztof Józefowicz


Trucht.com

Sponsorzy imprezy:

Patroni medialni: