1. Cel biegu

- popularyzacja aktywnego trybu życia
- promocja miejscowości Justynów i Janówka

2. Organizator

- Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki

3. Termin i miejsce

- 29.04.2017 (sobota) godzina 13.00
- start i meta - boisko LZS Justynów Justynów, ul. Główna przy ul. Modrej
- biuro zawodów:

@ Czwartek 12:00 - 19:00, Sklep Trucht, Łódź OFF Piotrkowska 138/140
@ Piątek 12:00 - 15:00, Sklep Trucht, Łódź OFF Piotrkowska 138/140
@ Sobota OSP Justynów ul. Główna w godzinach 9.00-12.15
- prysznice po biegu w szatniach na terenie boiska
- parkingi na ulicach Justynowa
- szatnia i przechowalnia na terenie boiska od godz. 9.00 do zakończenia biegu

4. Program szczegółowy

11.15 – 12.15 biegi dzieci z klas szkoły podstawowej i gimnazjum na krótkich dystansach
13.00 start ostry Biegu Głównego 10 km
13.05 start marszu Nordic Walking na dystansie ok. 7 km
14.30 dekoracja, wręczenie nagród zwycięzcom biegu

5. Trasa

- dystans ok. 10 km, dukty leśne 90 %, trasa pofałdowana
- marsz nordic walking ok. 7 km na części trasy biegu głównego
- na trasie punkt z wodą

6. Pomiar czasu

- pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów
- brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika
- każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie
- do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto

7. Warunki uczestnictwa

- w biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu startu ukończyli 16-ty rok życia i przedstawią w biurze zawodów aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożą oświadczenie o udziału w biegu, na własną odpowiedzialność. - każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.
- osoby w wieku 16-18 lat (w dniu biegu nie osiągnęły pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr. PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
- podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu koszulki.
- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
- limit uczestników – 500 osób w biegu głównym i w marszu nordic walking (łącznie). Decyduje kolejność wpłat wpisowego na konto organizatora.
- dla dzieci zostanie przygotowanych 200 pakietów startowych
Zapisy dzieci na stronie internetowej (150 miejsc) i w biurze zawodów (50 miejsc) w OSP Justynów w dniu zawodów w godzinach 9.00-10.30.

8. Zgłoszenia

- internetowe do 23.04.2017 pod adresem www.justynow-janowka.pl
- w biurze zawodów do czasu zamknięcia biura
- zgłoszenie powinno zawierać : imię i nazwisko , adres, datę urodzenia, klub sportowy, wiek, rodzaj pakietu (MINI lub MAXI), rozmiar koszulki.
- opłata startowa wynosi:

Bieg 10 km oraz Nordic Walking 7km
Pakiet MINI Pakiet MAXI
Wpłata do 28.02.2017 30.00zł 60.00zł
Wpłata od 01.03.2017 do 31.03.2017 40.00zł 70.00zł
Wpłata od 01.04.2017 do 23.04.2017 40 zł 50 zł 70 zł 80 zł (dostępny do 16.04.2017)
W dniu zawodów 60.00zł niedostępne
Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

W ramach opłaty startowej za Pakiet MAXI zawodnik otrzymuje:
- numer startowy + agrafki,
- worek na depozyt
- woda mineralną lub napój izotoniczny na mecie biegu
- limitowaną koszulkę techniczną
koszulka
Rozmiary koszulek męskich
Rozmiary koszulek damskich
- skarpety biegowe
- medal na mecie

W ramach opłaty startowej za Pakiet MINI zawodnik otrzymuje:
- numer startowy + agrafki,
- worek na depozyt
- woda mineralną lub napój izotoniczny na mecie biegu
- skarpety biegowe
- medal na mecie

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

9. Klasyfikacja

Generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km i marszu nordic walking
Klasyfikacja w kategoriach:
- K20, K30, K40, K50, K60
- M20, M30, M40, M50, M60
Warunkiem koniecznym do klasyfikacji w danej kategorii jest udział min 3 klasyfikowanych osób.
Jeżeli w danej kategorii nie będzie klasyfikowane min 3 osoby to osoby zostaną przeniesione do kategorii młodszej.

10. Nagrody

Dla pierwszych 3 miejsc nagrody w postaci bonów towarowych w wysokości :

Bieg 10 KM:
1 miejsce 300 zł, 2 miejsce 200zl, 3 miejsce 100 zł, puchary i dyplomy

Marsz Nordic Walking 7 KM
1 miejsce 200 zł, 2 miejsce 150zl, 3 miejsce 80 zł, puchary i dyplomy

w kategoriach wiekowych biegu na 10 km:
1 miejsce 100 zł, 2 miejsce 80 zł, 3 miejsce 50 zł.
Nagrody w kategoriach wiekowych nie łączą się z nagrodami w kategorii open.

w kategoriach wiekowych marsz nordic-walking 7 km:
1 miejsce 70 zł, 2 miejsce 60 zł, 3 miejsce 50 zł.
Nagrody w kategoriach wiekowych nie łączą się z nagrodami w kategorii open.

11. Postanowienia końcowe

- koszty organizacji biegu ponoszą organizatorzy
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
- zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w materiałach informacyjnych biegu

12. Kontakt

biuro@justynow-janowka.pl
Dyrektor biegu
Krzysztof Józefowicz

Trucht.com

Sponsorzy imprezy:

Patroni imprezy: