Regulamin 12. Dycha Justynów-Janówka (2021)

Dodano: 06.02.2018 23:10

Data aktualizacji: 17.03.2021

Obecna forma 12. Dycha Justynów-Janówka odbywa się na podstawie przepisów obowiązujących w aktualnym momencie i jeśli przepisy ulegną zmianie, również zasady zawarte w regulaminie mogą ulec zmianie.

1. Cel biegu.

- popularyzacja aktywnego trybu życia

- promocja miejscowości Justynów i Janówka

 

2. Organizator

- Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki

 

3. Termin i miejsce

- 24.04.2021 (sobota)

- start i meta – Las Gałkówek, wejście od miejscowości Justynów ulicy Głównej i Bukowej - https://goo.gl/maps/4jKLgbiSYWabKvSf8 (tzw. „Grzybek”)

-9:30 - 11:45 otwarcie punktu pobrania chipów pomiarowych do przeprowadzenia indywidualnego treningu biegowego i marszu nordic walking

- parkingi na ulicach Justynowa, najbliższy zlokalizowany przy Szkole Podstawowej w Justynowie

 

4. Program szczegółowy

 

10:00 - Otwarcie trasy do przeprowadzenia indywidualnych treningów

Starty biegaczy możliwe wyłącznie pojedynczo, niedopuszczalne są starty w grupach, przed i po treningu obowiązuje reżim sanitarny, w tym noszenie maseczek. 


12:00 Zamknięcie wejścia na trasę treningu.


13:00 – 13:30 Orientacyjny pomiar ostatniego czasu na trasie treningu (każdy startujący otrzyma wynik pomiaru czasu – ostatni start godz. 12:00)


Dopuszczamy również możliwość samodzielnego pokonania (Bieg Wirtualny) trasy 10 km (bieg) / 7 km (marsz nw) oraz przesłania do nas zdjęcia potwierdzającego wynik z rzutem trasy uwidaczniającym informację o pokonanym dystansie i uzyskanym czasie do dn. 02.05.2021 na adres biuro@justynow-janowka.pl. Na tej podstawie sklasyfikujemy wynik wirtualny oraz wręczymy pamiątkowy medal, który będzie do odebrania w sklepie Trucht w Łodzi przy ul. Żeromskiego 74.

Biegi dzieci odbędą się w wersji wirtualnej. W związku z tym prosimy o udokumentowanie (zdjęcie z aplikacji lub zegarka) ukończenia biegu w postaci przesłania maila z imieniem i nazwiskiem dziecka, rocznika dziecka i daty przebiegnięcia odpowiedniego dystansu*:

 

> 2015 – ok. 200 m

2014-2012 – ok. 300 m

2011-2009 – ok. 600 m

2008-2005 – ok. 1000 m

 

Na tej podstawie nagrodzimy wysiłek pamiątkowymi medalami, które będą do odebrania w sklepie Trucht w Łodzi przy ul. Żeromskiego 74 oraz w przedszkolu w Justynowie przy ul. Kasprzaka 18 – szczegółowe informacje dotyczące przesyłania informacji treningowych wyślemy w osobnym komunikacie do zapisanych osób.

 

 *dotyczy udokumentowanej aktywności dziecka w okresie od dnia 24 kwietnia 2021 r. do dnia 02 maja 2021 r na adres biuro@justynow-janowka.pl.

 

5. Trasa

 

- dystans ok. 10 km, dukty leśne 100%. Trasa pofałdowana.

- marsz nordic walking na części trasy biegu głównego głównej

- pomiar czasu elektroniczny

- pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów

- brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z brakiem pomiaru czasu uczestnika treningu

- każdy uczestnik treningu musi zwrócić chip na mecie

 

6. Warunki uczestnictwa

 

- w treningu indywidualnym mogą wziąć udział biegacze, którzy w dniu startu ukończyli 16-ty rok życia i przedstawią w biurze zawodów aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu treningu lub złożą oświadczenie o udziału w treningu, na własną odpowiedzialność.

- każdy uczestnik treningu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem treningu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

- wszyscy uczestnicy treningu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Uczestnik treningu musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.

- osoby w wieku 16-18 lat (w dniu treningu nie osiągnęły pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w treningu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr. PESEL. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningu indywidualnym jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów

- podczas treningu, uczestnicy muszą posiadać numery startowe

- na liście startowej widoczni będą tylko uczestnicy treningu z opłaconym wpisowym

- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas treningu

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii osób trenujących

- w treningu mogą wziąć udział osoby znajdujące się na liście startowej na dzień 20.03.2021, nie przewidziane są dodatkowe zapisy, istnieje możliwość bezpłatnego przepisywania pakietu do dn. 19.04.2021

 

7. Zgłoszenia

 

Zgłoszenia elektroniczne są zamknięte, nie ma możliwości zapisania się nowych uczestników. Istnieje możliwość bezpłatnego przepisania pakietu do dn. 19.04.2021 na stronie zapisy.inessport.pl

 

W ramach opłaconej wcześniej kwoty biegacz otrzymuje:

 

- numer startowy

- wodę i baton po zakończeniu treningu

- elektroniczny pomiar czasu

- pamiątkowy medal

 

- koszulka dla osób, które wybrały przy zapisach pakiet MAXI

 

8. Klasyfikacja

 

Organizator udostępni wyniki indywidualnych treningów na stronie www.justynow-janowka.pl, osobna dla: trenujących w dn. 24.04.2021 oraz wirtualnie.

 

9. Postanowienia końcowe

 

- koszty organizacji indywidualnego treningu ponoszą organizatorzy

- indywidualny trening odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora

- uczestnicy indywidualnego treningu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w materiałach informacyjnych indywidualnego treningu oraz na potrzeby rejestracji biegaczy.

 

10. Kontakt

 

biuro@justynow-janowka.pl

 

Dyrektor biegu

Krzysztof Józefowicz

 

 


Wersja z dn. 13.03.2020

1. Cel biegu.

- popularyzacja aktywnego trybu życia

- promocja miejscowości Justynów i Janówka

 

2. Organizator

- Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i  Janówki

 

3. Termin i miejsce

- 24.04.2021 (sobota) / 25.04.2020 sobota

- start i meta - boisko LZS Justynów, 95-020 Justynów, ul. Główna (przy ul. Modrej)

- BIURO ZAWODÓW:

Boisko LZS Justynów, 95-020 Justynów, ul. Główna (przy ul. Modrej), czynne w godzinach:

9.00-12.15 dla biegu głównego i marszu nordic walking

9.00-10.30 dla biegów dzieci

Sklep Trucht (OFF Piotrkowska, ul. Roosevelta 12B)

czwartek (22.04) 23.04 12.00-19.00,

piątek (23.04) 24.04 12.00-15.00

- prysznice po biegu w szatniach na terenie boiska

- parkingi na ulicach Justynowa

- szatnia i przechowalnia na terenie boiska godz. 9.00 do zakończenia biegu

 

4. Program szczegółowy

11.10 – 12.15 biegi dzieci (przedszkolaki startują jako pierwsze)

Biegi dzieci odbędą się na następujących dystansach:

-przedszkolaki < 2015 ok 200m

-roczniki 2014-2012 roczniki 2013-2011 ok 300m 

-roczniki 2011-2009 roczniki 2010-2008 1 okrążenie wokół boiska

-roczniki 2008-2005 roczniki 2007-2004 2 okrążenia wokół boiska  

Po każdym z biegów dzieci odbędą się dekoracje zwycięzców – 3 pierwsze miejsca. Dziewczynki i chłopcy biegają osobno.

Bezpośrednio przed biegiem głównym odbędzie się bieg klas mundurowych na dystansie ok 4 km

13.00 start biegu głównego

13.10 start marszu nordic walking na dystansie ok 7 km

14.30 dekoracje

 

5. Trasa

- dystans ok. 10 km,  dukty leśne 90 %. Trasa pofałdowana.

- marsz nordic walking na części trasy biegu głównego

- na trasie punkt z wodą 

- pomiar czasu elektroniczny

- pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów

- brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika

- każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie

- do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto

 

6. Warunki uczestnictwa

- w biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu startu ukończyli 16-ty rok życia i przedstawią w biurze zawodów aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożą oświadczenie o udziału w biegu, na własną odpowiedzialność.

- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.

- osoby w wieku 16-18 lat (w dniu biegu nie osiągnęły pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr. PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów

- podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe

- na liście startowej widoczni będą tylko zawodnicy z opłaconym wpisowym

- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

- limit uczestników 500 osób –  470 osób (zapisy internetowe) w biegu głównym i w marszu nordic walking (łącznie) oraz 30 uczestników biegu szkół mundurowych. Decyduje  kolejność wpłat wpisowego na konto organizatora.

- dla dzieci zostanie przygotowanych 200 pakietów startowych

Zapisy dzieci na stronie internetowej (100 miejsc) i w biurze zawodów (100 miejsc) boisko LZS Justynów w dniu zawodów w godzinach 9.00-10.30. Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.    

 

7. Zgłoszenia

- internetowe do 19.04.2021 20.04.2020 pod adresem www.justynow-janowka.pl (inessport)

- w biurze zawodów do czasu zamknięcia biura

- zgłoszenie powinno zawierać : imię i nazwisko , adres, datę urodzenia, klub sportowy, wiek,

rodzaj pakietu (mini lub maxi – z koszulką), rozmiar koszulki

- pakiet maxi – z koszulką jest dostępny wyłącznie do 31.03.2021 31.03.2020

- opłata startowa wynosi

 

Bieg 10 km oraz marsz Nordic Walking

Rodzaj pakietu:

Standart

Plus (z pamiątkową koszulką)

Pierwszych 200 zapisanych zawodników

30 zł

69 zł

Zawodnicy z numerami 201-500

40 zł

79 zł

W biurze zawodów

55 zł

---

Biegi dzieci

10 zł

---


Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 

Koszulka:

SPRAWDŹ ROZMIAR


  

 

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
    - numer startowy  
    - worek na depozyt
    - wodę mineralną lub napój izotoniczny,
    - posiłek po zakończeniu biegu
    - medal na mecie

    - upominki od sponsorów
    - elektroniczny pomiar czasu (bieg główny i marsz Nordic Walking)

 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Uwaga:

Brak możliwości wystawiania Faktury VAT przez Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki. Wystawiane są jedynie dowody wpłaty.

Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów. Zmianę taką można dokonać do dnia 19.04.2021 20.04.2020. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.

 

8. Klasyfikacja

Generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km i marszu nordic walking

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

K20, K30, K40, K50, K60, K70

M20, M30, M40, M50, M60, M70

Warunkiem koniecznym do klasyfikacji w danej kategorii jest udział min 3 klasyfikowanych osób. Jeżeli w danej kategorii nie będzie klasyfikowane min 3 osoby to osoby zostaną przeniesione do kategorii młodszej.

 

9. Nagrody

W postaci bonów towarowych do sklepu Trucht (dotyczy biegu głównego i marszu nordic walking):

w biegu głównym za 1,2 i 3 miejsce:

w marszu nordic walking:za 1,2 i 3 miejsce

w kategoriach wiekowych:

Za 1,2 i 3 miejsce. Nagrody w kategoriach wiekowych nie łączą się z nagrodami w kategorii open.

 

10. Postanowienia końcowe

- koszty organizacji biegu ponoszą organizatorzy

- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora

- zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w materiałach informacyjnych biegu oraz na potrzeby rejestracji zawodników

 

11. Kontakt

biuro@justynow-janowka.pl

Dyrektor biegu

Krzysztof Józefowicz


Trucht.com

Sponsorzy imprezy:

Patroni medialni: