Regulamin 11. Dycha Justynów-Janówka (2019)

Dodano: 06.02.2018 23:10

1. Cel biegu.

- popularyzacja aktywnego trybu życia

- promocja miejscowości Justynów i Janówka

 

2. Organizator

- Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i  Janówki

 

3. Termin i miejsce

- 27.04.2019 sobota

- start i meta - boisko LZS Justynów, 95-020 Justynów, ul. Główna (przy ul. Modrej)

- BIURO ZAWODÓW:

Boisko LZS Justynów, 95-020 Justynów, ul. Główna (przy ul. Modrej), czynne w godzinach:

9.00-12.15 dla biegu głównego i marszu nordic walking

9.00-10.30 dla biegów dzieci

sklep Trucht (OFF Piotrkowska, ul. Roosevelta 12B) czwartek (25.04) 12.00-19.00, piątek (26.04) 12.00-15.00

- prysznice po biegu w szatniach na terenie boiska

- parkingi na ulicach Justynowa

- szatnia i przechowalnia na terenie boiska godz. 9.00 do zakończenia biegu

 

4. Program szczegółowy

11.10 – 12.15 biegi dzieci (przedszkolaki startują jako pierwsze)

Biegi dzieci odbędą się na następujących dystansach:

-przedszkolaki ok 200m

-roczniki 2012-2010 ok 300m

-roczniki 2009-2007  1 okrążenie wokół boiska

-roczniki 2006-2003  2 okrążenia wokół boiska  

Bezpośrednio po każdym z biegów dzieci odbędą się dekoracje zwycięzców.

13.00 start biegu głównego

13.10 start marszu nordic walking na dystansie ok 7 km

14.30 dekoracje

 

5. Trasa

- dystans ok. 10 km,  dukty leśne 90 %. Trasa pofałdowana.

- marsz nordic walking na części trasy biegu głównego

- na trasie punkt z wodą 

- pomiar czasu elektroniczny

- pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów

- brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika

- każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie

- do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto

 

6. Warunki uczestnictwa

- wbiegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu startu ukończyli 16-ty rok życia i przedstawią w biurze zawodów aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożą oświadczenie o udziału w biegu, na własną odpowiedzialność.

- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.

- osoby w wieku 16-18 lat (w dniu biegu nie osiągnęły pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr. PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów

- podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe

- na liście startowej widoczni będą tylko zawodnicy z opłaconym wpisowym

- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

- limit uczestników 530 osób –  470 osób (zapisy internetowe) w biegu głównym i w marszu nordic walking (łącznie) oraz 30 uczestników biegu szkół mundurowych. Decyduje  kolejność wpłat wpisowego na konto organizatora.

W biurze będzie dostępna pula dodatkwoych 30 pakietów startowych w skład, którego wchodzić będzie: numer startowy, chip pomiarowy, pamiątkowy medal, woda i posiłek regeneracyjny w cenie 55 zł.

- dla dzieci zostanie przygotowanych 250 pakietów startowych

Zapisy dzieci na stronie internetowej (150 miejsc) i w biurze zawodów (100 miejsc) boisko LZS Justynów w dniu zawodów w godzinach 9.00-10.30. 

- w ramach biegu głównego na 10 km odbędą się mistrzostwa Służb Mundurowych o puchar Komendanta Policji w Koluszkach w kategoriach kobiet i mężczyzn. Prawo do startu w tej kategorii mają pracownicy: policji, straży pożarnej, straży granicznej, straży więziennej, straży miejskiej, pracownicy cywilni służb mundurowych. Opłaty za bieg zgodne z regulaminem. Zapisując się do biegu należy zaznaczyć opcję "Klasyfikacja służb mundurowch" podczas rejestracji do biegu głównego.        

 

7. Zgłoszenia

- internetowe do 23.04.2018 pod adresem www.justynow-janowka.pl (inessport)

- w biurze zawodów do czasu zamknięcia biura

- zgłoszenie powinno zawierać : imię i nazwisko , adres, datę urodzenia, klub sportowy, wiek,

rodzaj pakietu (mini lub maxi – z koszulką), rozmiar koszulki

- pakiet maxi – z koszulką jest dostępny wyłącznie do 31.03.2018

- opłata startowa wynosi

 

Bieg 10 km oraz marsz Nordic Walking

Rodzaj pakietu:

Standart

Plus (z jubileuszową koszulką)

Pierwszych 200 zapisanych zawodników

30 zł

60 zł

Zawodnicy z numerami 201-500

40 zł

70 zł

W biurze zawodów

55 zł

---


Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 

Koszulka:

 

SPRAWDŹ ROZMIAR   

 

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
    - numer startowy  
    - worek na depozyt
    - wodę mineralną lub napój izotoniczny,
    - ciepły posiłek po zakończeniu bieg
    - skarpetki
    - medal na mecie
    - elektroniczny pomiar czasu

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Uwaga:

Brak możliwości wystawiania Faktury VAT przez Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki. Istnieje możlwość odebrania dowodu wpłaty w dniu zawodów.

Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów. Zmianę taką można dokonać do dnia 23.04.2019. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.

 

8. Klasyfikacja

Generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km i marszu nordic walking

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

K20, K30, K40, K50, K60, K70

M20, M30, M40, M50, M60, M70

Warunkiem koniecznym do klasyfikacji w danej kategorii jest udział min 3 klasyfikowanych osób. Jeżeli w danej kategorii nie będzie klasyfikowane min 3 osoby to osoby zostaną przeniesione do kategorii młodszej.

 

9. Nagrody

W postaci bonów towarowych w wysokości:

w biegu głównym:

1 miejsce 300 zł, 2 miejsce 200zl, 3 miejsce 100 zł, puchary i dyplomy

w marszu nordic walking:

1 miejsce 200 zł, 2 miejsce 150 zł, 3 miejsce 80 zł

w kategoriach wiekowych:

1 miejsce 100 zł, 2 miejsce 80 zł, 3 miejsce 50 zł. Nagrody w kategoriach wiekowych nie łączą się z nagrodami w kategorii open.

 

10. Postanowienia końcowe

- koszty organizacji biegu ponoszą organizatorzy

- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora

- zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w materiałach informacyjnych biegu oraz na potrzeby rejestracji zawodników

 

11. Kontakt

biuro@justynow-janowka.pl

Dyrektor biegu

Krzysztof Józefowicz


Trucht.com

Sponsorzy imprezy:

Patroni medialni: