Trasa Biegu 2023: POBIERZ

Z uwagi na prace trwające w lesie, trasa może ulec zmianie w zależności od zastanej sytuacji.


Trucht.com

Partnerzy imprezy:

Patroni medialni: